Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Military Vehicle History information for Land rover ERM- MB14AA'.