Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'First Names of People Charged with Crimes in Leicestershire'.