Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Number of Road Traffic signs in Borough for 2018/19'.