Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Team Structures for Adults and Children's social services'.