Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Notice of Freedom of Information Act 2000 Request'.