Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Freedom of Information Request - Business Rates'.