Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth '999 calls'.