Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'HMO Register for 2020'.