Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'King's Parade partial closure - highways safety'.