Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Agency Spend 2019/2020'.