Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Statistics of applicants for medicine A100 course at Oxford (2019/2020)'.