Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Surrey Cycling Strategy'.