Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth '"Black Power" reports - already released'.