Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Police training illegal hunting and prosecutions'.