Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Pupil data: Alternative Provision Data Protection Impact Assessment'.