Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Universal Support: £39 million for Citizens Advice'.