Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'FOI Organisational Structure Chart for Children and Adults Social care directorates'.