Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Historical MIS census data for schools and MATs for the last 3 years'.