Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Full list of school governors for Ysgol Bro Pedr'.