Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'UUK consultation responses 2017 and 2014'.