Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Report on cliff erosion of Sidmouth's eastern cliffs'.