Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Fleet list of tunnel police'.