Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Leeways Childs Home, 17 Edward Rd, Bromley'.