Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Re-Use Request for Post Office Details'.
 
Yours sincerely 
 
 
Martin Humphreys 
Information Rights Team 
xxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx 
http://corporate.postoffice.co.uk/access-information  
@postofficenews