Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'York museums trust corespondence between Kersten England, James Alexander Sonja crisp daf Williams and Charlie croft'.