Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Expenses claimed by LGOs Redmond and White'.