Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'CCTV/crime statistics'.