Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Anti Social Behaviour Court Proceedings'.