Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Expenses claimed by LGO Jerry White'.