Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Anti competitive practices in damp and timber surveys'.