Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Payments under Section 106 agreements'.