Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Correspondence re closure of University of London Union (ULU)'.