Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Number of GCSE qualifications awarded per subject by Exam Board'.