Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'QC's Hired by Liverpool City Council Adult Social Care.'.