Mae gan fwy nag un person sy'n defnyddio'r safle hwn yr enw hwn Mae un ohonynt yn cael ei ddangos isod. Efallai eich bod wedi golygu un gwahanol: Mrs Jones (Ataliwyd y cyfrif) Mrs Jones Mrs Jones Mrs Jones Mrs Jones Mrs Jones Mrs Jones Mrs Jones Mrs Jones Mrs Jones Mrs Jones Mrs Jones Mrs Jones