Mae gan fwy nag un person sy'n defnyddio'r safle hwn yr enw hwn Mae un ohonynt yn cael ei ddangos isod. Efallai eich bod wedi golygu un gwahanol: clare clare Clare clare clare Clare clare clare clare clare clare Clare Clare Clare clare Clare Clare Clare Clare Clare Clare Clare Clare Clare Clare Clare Clare Clare