Zoom meeting

Edward adkins made this Rhyddid Gwybodaeth request to Frinton and Walton Town Council

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Frinton and Walton Town Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Frinton and Walton Town Council,

Please can you make available the login details for the meeting on Thursday 11th March

Yours faithfully,

Edward adkins