Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywcharles Hubb mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Ynyslas Educational resources

We're waiting for charles Hubb to read recent responses and update the status.

Dear Natural Resources Body for Wales,

NRW previously advertised a tender for creating educational resources for the Ynyslas Dunes, please can I see the winning tender bid

Yours faithfully,
Charles

Access to Information Team, Corff Adnoddau Naturiol Cymru

Diolch ichi am eich cais am wybodaeth. Pwrpas yr e-bost hwn yw cydnabod
ein bod wedi derbyn eich cais.

Bydd y Tîm Mynediad at Wybodaeth yn ymateb i'ch cais cyn gynted ag y bo
modd, a dim hwyrach nag 20 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thank you for your request for information, this email is to acknowledge
that we have received your request.

 

The Access to Information Team will respond to your request as soon as
possible and no later than 20 working days from when we received your
request.

 

Parry, Mathew,

1 Atodiad

Dear Mr Hubb,

Please see letter attached acknowledging your request for information to Natural Resources Wales.

Regards

Mathew Parry
Swyddog Arweiniol Mynediad i Wybodaeth -  Access to Information Lead Officer
Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales

Ffôn/Tel: 03000654958
E-bost/E-mail: [email address]
[email address]
Gwefan / Website
www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk / www.naturalresourceswales.gov.uk
Ar 1 Ebrill 2013, unodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru gan greu un corff, sef Cyfoeth Naturiol Cymru.
As of 1 April 2013, the Countryside Council for Wales, Environment Agency Wales and Forestry Commission Wales became Natural Resources Wales/Cyfoeth Naturiol Cymru.
 
Ein diben yw sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a'u defnyddio yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol.
Our purpose is to ensure that the natural resources of Wales are sustainably maintained, enhanced and used, now and in the future
Siaradwr Cymraeg
 

Twitter:           twitter.com/NatResWales 
Facebook:     facebook.com/NatResWales
Flickr:             Fli
Youtube: youtube.com/NatResWales

________________________________________
From: charles Hubb <[FOI #271998 email]>
Sent: 04 June 2015 06:12 PM
To: Access to Information Team
Subject: Freedom of Information request - Ynyslas Educational resources

Dear Natural Resources Body for Wales,

NRW previously advertised a tender for creating educational resources for the Ynyslas Dunes, please can I see the winning tender bid

Yours faithfully,
Charles

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #271998 email]

Is [Natural Resources Wales request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Natural Resources Body for Wales? If so, please contact us using this form:
https://www.whatdotheyknow.com/change_re...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://www.whatdotheyknow.com/help/offi...

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Parry, Mathew,

3 Atodiad

Dear Mr Hubb,

 

Please see Natural Resources Wales response to your request for
information attached.

 

Regards

 

Mathew Parry

Swyddog Arweiniol Mynediad i Wybodaeth -  Access to Information Lead
Officer

Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales

Ffôn/Tel: 03000654958
E-bost/E-mail: [1][email address]

[2][email address]
Gwefan / Website
[3]www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk / [4]www.naturalresourceswales.gov.uk

Ar 1 Ebrill 2013, unodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd
Cymru a Chomisiwn Coedwigaeth Cymru gan greu un corff, sef Cyfoeth
Naturiol Cymru.
As of 1 April 2013, the Countryside Council for Wales, Environment Agency
Wales and Forestry Commission Wales became Natural Resources
Wales/Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

Ein diben yw sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu
gwella a’u defnyddio yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol.

Our purpose is to ensure that the natural resources of Wales are
sustainably maintained, enhanced and used, now and in the future

Siaradwr Cymraeg

 

 

Twitter:           [5]twitter.com/NatResWales 
Facebook:     [6]facebook.com/NatResWales
Flickr:             [7]Fli

Youtube: [8]youtube.com/NatResWales

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/
4. http://www.naturalresourceswales.gov.uk/
5. http://www.twitter.com/NatResWales
6. http://www.facebook.com/nNatreswales
7. http://www.flickr.com/NatResWales
8. http://www.youtube.com/natreswales

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywcharles Hubb mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.