Worlds End Farm Nordelph

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Upwell Internal Drainage Board fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Upwell Internal Drainage Board,

Please my we under the freedom of information act have full details, and records of all contact made by the Upwell IDB to any / all power companies with reference to the cleaning out of the drain on Worlds End Farm Nordelph in the last 2 years from today's date 22/09/2013

Yours faithfully,

D E Partridge.