Withheld Company Accounts by Mohammad Arshad

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Police Crime Prevention Initiatives Ltd fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Police Crime Prevention Initiatives Ltd,
I am looking to retrieve Annual Company Accounts (Ayres Road Management Co ltd) Mohammad Arshad(Signed February 2018) hidden from Shareholder/ Flatowners to date 3rd February 2020.

Yours faithfully,

Philip Crawford
Flat 1, 248 Ayres Road

Police Crime Prevention Initiatives, Police Crime Prevention Initiatives Ltd

1 Atodiad

Dear Mr Crawford

Thank you for your request for information.
Please find attached our response.
Apologies for the delay in replying.

Best regards

Liz Clark
Business Manager
Police CPI