Why and what bonuses social workers received 2018 and how many lost job for misconduct

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Directorate of Children and Young People (MOD) fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Directorate of Children and Young People (MOD),
1)How much money in bonuses did social workers across England and Wales receive in 2018
2)What targets did they have to meet to receive these bonuses
3)How many social workers lost their job for misconduct
Yours faithfully,
Lorne Martin