Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Where are tuition fees spent'.