What is your freepost / Business Reply address ? (include all locations of your organisation and also business reply licences)

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Barbara Whittle

Dear Ceredigion Council,
What is your freepost / Business Reply address ?

(include all locations of your organisation and also business reply licences)

Yours faithfully,

Barbara Whittle

Keith Dale,

Ceredigion County Council have the following Freepost / Business Reply licences:

Response License Number. Freepost SWC3341 Ceredigion County Council, Social Services Headquarters, Aberaeron. SA46 0DY.

Response License Number. Freepost NAT14927 - Ceredigion County Council, County Hall, Market Street, Aberaeron, SA46 0ZA

Response Licence No. RSKH-JESK-TZZY : Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3UE.

Response Licence No. RSCK-XRUS-HHXL : Ceredigion County Council, Electoral Services Officer,
Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA.

Response Licence No. RLZT-AUCC-XUAH : Ceredigion County Council, Environmental Service Department,
Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA.

--
Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw golledion
a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch atgoffir o'r
angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw’r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless you
are the intended recipient or his/her representative you are not authorised
to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this message or any
part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.

Keith Dale,

Ceredigion County Council have the following Freepost / Business Reply licences:

Response License Number. Freepost SWC3341 Ceredigion County Council, Social Services Headquarters, Aberaeron. SA46 0DY.

Response License Number. Freepost NAT14927 - Ceredigion County Council, County Hall, Market Street, Aberaeron, SA46 0ZA

Response License Number. RRKE-EUYA-ZCHB : Ceredigion County Council, Property Maintenance and Facilities, Glan yr Afon Depot. Glan yr Afon Industrial Estate, Aberystwyth, SY23 3JQ.

Response Licence No. RSKH-JESK-TZZY : Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3UE.

Response Licence No. RSCK-XRUS-HHXL : Ceredigion County Council, Electoral Services Officer, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA.

Response Licence No. RLZT-AUCC-XUAH : Ceredigion County Council, Environmental Service Department, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA.

--
Ymwadiad:

Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor
a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw golledion
a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch atgoffir o'r
angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun.

Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au)
y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y
neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges
hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai
mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at
ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen,
copio, dosbarthu, defnyddio na chadw’r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir
datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:

While reasonable care is taken to ensure the correctness of any
information and advice given in this correspondence no liability is
accepted for losses arising from any errors contained in it and you are
reminded of the need to obtain your own professional advice.

The information in this email and any attachments is intended solely for
the attention and use of the named addressee(s). If you are not the
intended recipient, or person responsible for delivering this information
to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless you
are the intended recipient or his/her representative you are not authorised
to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this message or any
part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000
the contents of this email may be disclosed.