Wentloog Pinewood Studios announcement

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Welsh Government,

I read with interest the announcement of £30m subsidy to attract Pinewood Studios plc to Wentloog. Given decision EC C8/08 Spain, Ciudad de la Luz Studios please provide any documentation which explain how this funding shall comply with the rules governing state aids.

Yours faithfully,

Gabriel Syme

ES&T - FOI,

1 Atodiad

  • Attachment

    ATISN 8217 Gabriel Syme Wentloog Pinewood Studios Announcement Ack....pdf

    109K Download View as HTML

Dear Mr Syme,
 
Please find attached an acknowledgment to your recent request for
information.
 
Regards,
 
Trystan.
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

ES&T - FOI,

1 Atodiad

  • Attachment

    ATISN 8217 Gabriel Syme Wentloog Pinewood Studios announcement final reply pdf.pdf

    112K Download View as HTML

Dear Mr Syme
 
Please find attached our response to your recent Freedom of Information
request.
 
Kind Regards
 
 
Gemma Thomas
Cydgysylltydd Rhyddid Gwybodeth / FOI Co-ordinator
Uned Busnes y Llywodraeth / Government Business Unit
Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth/ Department for Economy,
Science and Transport
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
QED Centre, Treforest, RCT, CF37 5YR
 
 
 
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.