Wales Government Grant to Guardian Wealth Management

Roedd y cais yn rhannol lwyddiannus.

Dear Welsh Government,

Please provide me with ALL documents & letters relating to the wales Government grant of £850K to Guardian Wealth Management in 2012.

This should include ALL documents & letters relating to the Grant Application, in addition to ALL subsequent documents & letters.

Yours faithfully,

Graham warlow

ES&T - FOI,

1 Atodiad

  • Attachment

    ATISN 8451 Graham Warlow Guardian Wealth Management Acknowledgement letter pdf.pdf

    112K Download View as HTML

Dear Mr Warlow
 
Please find attached an acknowledgement letter in relation to your recent
request for information.
 
 
Kind Regards
 
 
 
Gemma Thomas
Cydgysylltydd Rhyddid Gwybodeth / FOI Co-ordinator
Uned Busnes y Llywodraeth / Government Business Unit
Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth/ Department for Economy,
Science and Transport
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
QED Centre, Treforest, RCT, CF37 5YR
 
 
 
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

ES&T - FOI,

2 Atodiad

Dear Mr Warlow
 
Please find attached our response to your recent Freedom of Information
request.
 
 
Kind Regards
 
 
Gemma Thomas
Cydgysylltydd Rhyddid Gwybodeth / FOI Co-ordinator
Uned Busnes y Llywodraeth / Government Business Unit
Adran yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth/ Department for Economy,
Science and Transport
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
QED Centre, Treforest, RCT, CF37 5YR
 
 
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.