Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywIan Perry mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Village speed limits

We're waiting for Ian Perry to read recent responses and update the status.

Dear North and Mid Wales Trunk Road Agent,

Please would you provide me with a list of villages that trunk roads pass through, along with the average weekly number of vehicles using the road and the signed speed limits.

Also, would you list the places where there are full or part-time 20mph speed restrictions on the trunk road network.

Yours faithfully,

Ian Perry

Enquiries, North and Mid Wales Trunk Road Agent

Good Morning Mr Perry,

Thank you for your enquiry regarding speed limits. It has been forwarded to the relevant manager for response.

Best regards,
Enquiries

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru
North & Mid Wales Trunk Road Agent
Yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru
Working on behalf of the Welsh Government

dangos adrannau a ddyfynnir

Jones Rhodri (CEFNFFYRDD), North and Mid Wales Trunk Road Agent

1 Atodiad

Freedom of Information request - Village speed limits

 

Thank you for your enquiry,

 

We do not hold a list of all of the villages that the Trunk Road passes
through within the network area.

 

The latest published information regarding traffic flows can be obtained
via the Department for Transport (DfT) [1]https://roadtraffic.dft.gov.uk/

 

Details regarding posted limits on the network were last collated during
the Trunk Road Safety Review conducted in 2012/13. The Safety Review data
is published on a mapping layer which is available on the Traffic Wales
website [2]http://trunkroadsafety.maps.gov.wales/

 

Currently, there are no permanent 20mph speed limits within the North &
Mid Wales trunk road network area. However, please find below a list of
temporary 20mph speed limit locations of which there are currently 31
sites :-

 

Route Location
A40 Crickhowell
1 C.P. School
Crossgates
A44 School
2 Llandrindod
Ysgol Syr
A44 John Rhys
3 Ponterwyd
A44 Penweddig
4 Aberystwyth
5 A44 Capel Bangor
Buttington
A458 Trewern -
6 Welshpool
Gungrog
A458 Salop Rd,
7 Welshpool
Ysgol
A458 Trefonnen
8 Llandrindod
Llanfair
Caereinion
A458 C.P. &
Caereinion
9 High School
Ysgol Y
A470 Manod
Blaenau
10 Ffestiniog
Ysgol Bro
A470 Cynfal Llan
11 Ffestiniog
Ysgol
A470 Gynradd
12 Carno
Ysgol
A470 Glantwymyn -
13 Cemmaes Road
A470 Newbridge on
14 Wye
Archdeacon
Griffiths
A470/A479 C.I.W.
Primary
15 Llyswen
A483 Builth Wells
16 High School
Irfon
A483 Valley,
17 Garth
18 A483 Llanelwedd
Ysgol Bro
A487 Ddyfi (Bro
Hyddgen)
19 Machynlleth
Y.G.
A487 Rhydypennau
20 Bow Street
Ysgol
A487 Gynradd
21 Llanon,
22 A487 Llanfarian
23 A487 Penparc
Ysgol
24 A487 Bontnewydd
25 A487 Talybont
26 A487 Llanarth
A489 Machynlleth
27 C.P. School
A494 Bro Elwern
28 Gwyddelwern
A494 Ysgol
29 Brynhyfryd
Ysgol O M
Edwards
30 A494 Llanuwchllyn
Ysgol
A5 Gynradd
31 Betws y Coed

 

 

Yours sincerely,

 

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ~ North & Mid Wales Trunk
Road Agent

Uned 5, Llys Britannia, Parc Menai, Bangor, LL57 4BN.

( 01286 685 180

* [3][email address] / [4][email address]

 

Yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru

Working on behalf of the Welsh Government 

[5]4EBB639A

 

Bydd y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal o dan bob amgylchiadau /
Both languages will be treated equally in all circumstances.

 

 

From: Ian Perry <[6][FOI #539985 email]>

Sent: 17 December 2018 21:53

To: Cowans Thomas David (CEFNFFYRDD) <[7][email address]>

Subject: Freedom of Information request - Village speed limits

 

Dear North and Mid Wales Trunk Road Agent,

 

Please would you provide me with a list of villages that trunk roads pass
through, along with the average weekly number of vehicles using the road
and the signed speed limits.

 

Also, would you list the places where there are full or part-time 20mph
speed restrictions on the trunk road network.

 

Yours faithfully,

 

Ian Perry

 

References

Visible links
1. https://emea01.safelinks.protection.outl...
2. https://emea01.safelinks.protection.outl...
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
6. mailto:[FOI #539985 email]
7. mailto:[email address]

Jones Rhodri (CEFNFFYRDD), North and Mid Wales Trunk Road Agent

Jones Rhodri (CEFNFFYRDD) would like to recall the message, "Freedom of Information request - Village speed limits".

FOI, North and Mid Wales Trunk Road Agent

1 Atodiad

Freedom of Information request - Village speed limits

 

Thank you for your enquiry,

 

We do not hold a list of all of the villages that the Trunk Road passes
through within the network area.

 

The latest published information regarding traffic flows can be obtained
via the Department for Transport (DfT) [1]https://roadtraffic.dft.gov.uk/

 

Details regarding posted limits on the network were last collated during
the Trunk Road Safety Review conducted in 2012/13. The Safety Review data
is published on a mapping layer which is available on the Traffic Wales
website [2]http://trunkroadsafety.maps.gov.wales/

 

Currently, there are no permanent 20mph speed limits within the North &
Mid Wales trunk road network area. However, please find below a list of
temporary 20mph speed limit locations of which there are currently 31
sites :-

 

Route Location
A40 Crickhowell
1 C.P. School
Crossgates
A44 School
2 Llandrindod
Ysgol Syr
A44 John Rhys
3 Ponterwyd
A44 Penweddig
4 Aberystwyth
5 A44 Capel Bangor
Buttington
A458 Trewern -
6 Welshpool
Gungrog
A458 Salop Rd,
7 Welshpool
Ysgol
A458 Trefonnen
8 Llandrindod
Llanfair
Caereinion
A458 C.P. &
Caereinion
9 High School
Ysgol Y
A470 Manod
Blaenau
10 Ffestiniog
Ysgol Bro
A470 Cynfal Llan
11 Ffestiniog
Ysgol
A470 Gynradd
12 Carno
Ysgol
A470 Glantwymyn -
13 Cemmaes Road
A470 Newbridge on
14 Wye
Archdeacon
Griffiths
A470/A479 C.I.W.
Primary
15 Llyswen
A483 Builth Wells
16 High School
Irfon
A483 Valley,
17 Garth
18 A483 Llanelwedd
Ysgol Bro
A487 Ddyfi (Bro
Hyddgen)
19 Machynlleth
Y.G.
A487 Rhydypennau
20 Bow Street
Ysgol
A487 Gynradd
21 Llanon,
22 A487 Llanfarian
23 A487 Penparc
Ysgol
24 A487 Bontnewydd
25 A487 Talybont
26 A487 Llanarth
A489 Machynlleth
27 C.P. School
A494 Bro Elwern
28 Gwyddelwern
A494 Ysgol
29 Brynhyfryd
Ysgol O M
Edwards
30 A494 Llanuwchllyn
Ysgol
A5 Gynradd
31 Betws y Coed

 

 

Yours sincerely,

 

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ~ North & Mid Wales Trunk
Road Agent

Uned 5, Llys Britannia, Parc Menai, Bangor, LL57 4BN.

( 01286 685 180

* [3][email address] / [4][email address]

 

Yn gweithio ar ran Llywodraeth Cymru

Working on behalf of the Welsh Government 

[5]4EBB639A

 

Bydd y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal o dan bob amgylchiadau /
Both languages will be treated equally in all circumstances.

 

 

From: Ian Perry <[6][FOI #539985 email]>

Sent: 17 December 2018 21:53

To: Cowans Thomas David (CEFNFFYRDD) <[7][email address]>

Subject: Freedom of Information request - Village speed limits

 

Dear North and Mid Wales Trunk Road Agent,

 

Please would you provide me with a list of villages that trunk roads pass
through, along with the average weekly number of vehicles using the road
and the signed speed limits.

 

Also, would you list the places where there are full or part-time 20mph
speed restrictions on the trunk road network.

 

Yours faithfully,

 

Ian Perry

 

References

Visible links
1. https://emea01.safelinks.protection.outl...
2. https://emea01.safelinks.protection.outl...
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
6. mailto:[FOI #539985 email]
7. mailto:[email address]

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywIan Perry mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.