View all Planning documuments at 3 Tai Cochion, Greenbank Lane, Sychdyn, Flintshire. CH7 6ET

Mae'r ymateb i'r cais hwn wedi cael ei oedi. Yn ôl y gyfraith, dylai North Wales Regional Partnership Board fel arfer wedi ymateb yn brydlon a erbyn (manylion)

Mr Mervyn Hamilton

Dear North Wales Regional Partnership Board,
Can I please have full access to scrutinise all files and Planning documents relating to 3 Tai Cochion, Greenbank Lane, Sychdyn, Flintshire. CH7 6ET

Yours faithfully,
Mervyn Hamilton