Use of temporary social workers

Jim Ward made this Rhyddid Gwybodaeth request to Conwy County Borough Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Conwy County Borough Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Conwy County Borough Council,

I would like to request that you provide the following under the
Freedom of Information Act:

How many qualified Social Workers were working on a temporary
(Agency) basis at the Council on 8 April 2013 analysed by:

1. Children’s Services

2. Adult Services

Yours faithfully,

Jim Ward

Info-Gov Unit, Conwy County Borough Council

Diolch am eich neges e-bost.
Os ydych yn gofyn am fynediad at wybodaeth dan delerau Deddf Rhyddid
Gwybodaeth 2000 cewch ymateb o fewn ugain niwrnod gwaith.

Thank you for your email.
If you are requesting access to information under the terms of the Freedom
of Information Act 2000 you will receive a response within twenty working
days.

dangos adrannau a ddyfynnir