Use of recruitment agencies

David Williams made this Rhyddid Gwybodaeth request to Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyfyngedig Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Transport for Wales Rail Limited,

Please find a Freedom of Information request as follows:

1) From April 2021, has TfW Rail used external
recruitment agencies to hire for permanent or contract roles? Fees paid
are often known as 'finders fees', 'temp to perm fees' or a retainer fee
paid to recruitment agencies.

2) Please provide the total recruitment fees paid, and the number of people
appointed, for each of the following years:

1 April 2021 - 31 March 2022

1 April 2022 - 31 March 2023

3) Do TfW Rail Limited have any Preferred Supplier
List(s) for recruitment agencies? If yes, please detail the suppliers on the list, and when this is due to be retendered?

Yours faithfully,

David Williams

Freedom Of Information, Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyfyngedig

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru.
Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w
weithredu.

Os bydd eich cais yn un dilys, byddwn yn cyhoeddi ymateb o fewn y cyfnod a
ganiateir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sef 20 diwrnod gwaith o ddyddiad
derbyn y cais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’n
gwefan: https://tfw.gov.wales/cy/rhyddid-gwyboda...

Thank you for your email requesting information from Transport for Wales.
Your request has been passed to a member of the team for action.

We will issue a response within the permitted deadline under Freedom of
Information Act, which is 20 working days from the day after receipt of
the request.

For more information on our Freedom of Information process, please see our
website: https://tfw.gov.wales/freedom-information

Dear Transport for Wales Rail Limited,

Further to the above, could you provide an update on a response?

Yours faithfully,

David Williams

Freedom Of Information, Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyfyngedig

Good Morning Mr Willliams,

Please accept our apologies for the delay in our response.

We are still awaiting information from departments within the organisation. We are chasing regularly and hope to have a response this week.

Kind Regards

Katy Griffin
Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth a Cydymffurfio | Freedom of Information and Compliance Manager
Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales
3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig ac mae e'n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb ei ddarllen, copïo neu ledaenu.
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and is confidential. If you have received this email in error, please send it back to us immediately and delete it without reading, copying or disseminating it.

Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni 09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013. Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH

dangos adrannau a ddyfynnir

Freedom Of Information, Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru Cyfyngedig

1 Atodiad

Good Afternoon Mr Williams,

Please see attached response to your information request.

My sincerest apologies that this has taken so long. There was confusion over who was dealing with it.

Kind Regards

Katy Griffin
Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth a Cydymffurfio | Freedom of Information and Compliance Manager
Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales
3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig ac mae e'n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb ei ddarllen, copïo neu ledaenu.
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and is confidential. If you have received this email in error, please send it back to us immediately and delete it without reading, copying or disseminating it.

Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni 09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013. Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH

dangos adrannau a ddyfynnir