Use of COMPUTER-TRANSLATION technologies (e.g. Google Translate(TM), Microsoft Translator(TM) etc.)

Gwrthodwyd y cais gan Gwent Regional Partnership Board.

Dear FoI Department,

This FoI Request is in regard to your organisation's use of and policies on the use of, either formally or informally, COMPUTER-TRANSLATION tools of the kind mentioned in the Subject description (but not restricted to the two examples given).

1. Does your organisation have a formal policy which covers your organisation's use of any such computer-translation tools. If so, please can a copy of your policy be included in your response?

2. Has your organisation carried out (or outsourced) research or analysis regarding the appropriateness of such computer-translation tools (and their output) for use by your organisation? If so, please can a copy of such research or analysis be included in your response?

3. Does your organisation routinely monitor the use of such computer-translation tools? If so, can any such monitoring analysis be included in your response?

4. Does your organisation routinely monitor the ad-hoc use of such computer-translation tools by your organisation's staff in the conduct of your organisations' work?

Thank you,

Yours faithfully,

N F Coulson.

Diamond, Phil, Gwent Regional Partnership Board

I am currently on leave but checking emails daily and please contact if
there is anything urgent I can provide support to.

 

 

’Rwyf allan o’r swyddfa tan 1/4/2020. Os oes angen ymateb brys arnoch,
cysylltwch â Claire Selmer n neu Natasha Harris /
[email address] [1][email address] neu byddaf
yn ymateb i’ch neges cyn gynted â sydd bosib ar ôl i mi ddychwelyd. 
Diolch yn fawr.
 
I am out of the office until 1/4/2020. Please contact Natasha Harris /
Claire Selmer at [email address]
[2][email address] if your enquiry is urgent, or I will
respond to your email as soon as possible after my return.  Many thanks.

 

Phil Diamond

 

'

dangos adrannau a ddyfynnir

YMWADIAD: Mae'r wybodaeth sy'n gynwysedig yn yr e-bost yma a) yn eiddo i
Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; a b) yn gyfrinachol. Fe'i bwriedir ar
gyfer y derbynnydd yn unig. Os nad chi yw’r sawl y cyfeiriwyd hi ato, ni
ddylech ddadlennu, copïo na dosbarthu'r wybodaeth neu ei defnyddio i
weithredu. Os derbyniwch yr e-bost yma fel camgymeriad, gadewch i ni wybod
ar unwaith drwy ffonio ++44 (0) 1495 766366, a danfonwch yr e-bost yn ol
gydag unrhyw atodiadau. RHYBUDD: Gwnewch yn siwr bod gennych ddiogelwch
feirws digonol cyn agor neu ddatgysylltu unrhyw ddogfen sydd yn atodiad
i'r e-bost hwn. Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Cewch ateb Cymraeg i bob gohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd yn arwain i
unrhyw oedi. Mae data personol sy'n cael ei brosesu gan y cyngor yn cael
ei wneud yn unol â'r gofynion sydd arnom ni o dan y Rheoliad Diogelu Data
Cyffredinol (RhDDC) (UE) 2016/679. Am fwy o wybodaeth ar sut yr ydym yn
gwneud hyn gwelwch ein Hysbysiad Preifatrwydd

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Diamond, Phil, Gwent Regional Partnership Board

Hello
Apologies, I do not hold this information and you will need to contact the 5 local authorities within the region directly.
Many thanks

dangos adrannau a ddyfynnir